Portrety Polskie z XVII i XVIII w.

Portrety rodziny Sobieskich i innych ważnych postaci związanych z historią Polski.

Portret Aleksandra Benedykta Sobieskiego.
Portret Konstantego Władysława Sobieskiego.
Portret Stanisława Kostki Potockiego na koniu.
Portret Jana III Sobieskiego w skórze leoparda.
Portret Józefa Sapiehy.
Portret Marii Leszczyńskiej.
Portret trumienny Zygmunta Tarło.
Portret Jana Dobrogosta Krasińskiego.
Portret Marii Kazimiery.
Portret Marii Klementyny Sobieskiej (prawdopodobnie).
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile